Home » photogallery » lifestyle » HEALTH SIMPLE HOME REMEDIES FOR CAVITY PAIN RELIEF ESR

சொத்தைப்பல் வலியால் கடுமையாக அவதிப்படுகிறீர்களா..? எளிமையான சில வீட்டுக்குறிப்புகள்...

சுகாதாரமற்ற பழக்கங்கள் மட்டுமன்றி உணவுகள் மூலமாகவும் வாயில் சொத்தைப்பல் வர காரணமாக இருக்கின்றன. இது பற்களை அரித்து எந்த உணவையும் சாப்பிட முடியாமல் தீராத வலியையும் தரும்.