ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » உங்கள் உடலில் அமிலத்தன்மை அதிகரித்துவிட்டதை வெளிப்படுத்தும் அறிகுறிகள்

உங்கள் உடலில் அமிலத்தன்மை அதிகரித்துவிட்டதை வெளிப்படுத்தும் அறிகுறிகள்

எப்போதும் இந்த அமிலத்தன்மையை சமநிலையில் வைத்திருக்க வேண்டியது அவசியம். சிலருக்கு மாமிசம் உண்பதால் உடலில் அமில தன்மை அதிகரிக்கும். எனவே உண்ணும் உணவிலும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.