ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » பாலியல் உறவு வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் தெரியுமா?

பாலியல் உறவு வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் தெரியுமா?

நீண்ட நாள்களுக்கு செக்ஸ் உறவு வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் ஒருவரின் திறன் குறைவதும் கண்டறியப்பட்டது. சிலருக்கு விருப்பம் இருந்தாலும் கூட, உறவை மேற்கொள்ள இயலாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர். சிலருக்கு நீண்ட இடைவெளி காரணமாக செக்ஸ் உறவு குறித்த விருப்பம் அறவே இல்லாமல் போய்விட்டது.