ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » இந்திய மக்களை அச்சுறுத்தும் உடல் பருமனால் அதிகரிக்கும் பாதிப்பு… என்ன காரணம் தெரியுமா?

இந்திய மக்களை அச்சுறுத்தும் உடல் பருமனால் அதிகரிக்கும் பாதிப்பு… என்ன காரணம் தெரியுமா?

குழந்தைகள் பார்ப்பதற்கு பருமனாக இருந்தால் புசுபுசுவென இருப்பதாக நினைத்து கொள்வோம். ஆனால் அது அப்படி கிடையாது.