ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » 11 முதல் 60 வரை... வயது அடிப்படையின் பெண்கள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய மருத்துவ பரிசோதனைகள்..!

11 முதல் 60 வரை... வயது அடிப்படையின் பெண்கள் கட்டாயம் செய்ய வேண்டிய மருத்துவ பரிசோதனைகள்..!

பெண்களுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் குணமாக்கிவிடலாம் என்கின்றனர். அது கேன்சராகவே இருந்தாலும் சரி செய்யலாம்