ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » காலையில் எழுந்துகொள்ளும் போது சோர்வாகவே இருக்கிறதா..? இவையெல்லாம் காரணங்களாக இருக்கலாம்...

காலையில் எழுந்துகொள்ளும் போது சோர்வாகவே இருக்கிறதா..? இவையெல்லாம் காரணங்களாக இருக்கலாம்...

நீங்கள் எந்த நேரம் எழுந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்து, அந்த நேரத்தில் எழுந்து அலாரத்தை ஸ்னூஸ் செய்யாதீர்கள், மீண்டும் தூங்க செல்லாதீர்கள்.