ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » மாதவிடாய் சுழற்சி தாமதம் ஆவதற்கு 6 முக்கிய காரணங்கள்..!

மாதவிடாய் சுழற்சி தாமதம் ஆவதற்கு 6 முக்கிய காரணங்கள்..!

உங்கள் உடல் மாற்றங்களை கடந்து செல்லும் போது, அது உங்களின் மாதவிடாய் சுழற்சி ஒழுங்கற்றதாக மாற்றுகிறது. ஆரோக்கியமான மாதவிடாய் சுழற்சி ஆனது ஒவ்வொரு 21 முதல் 40 நாட்களுக்கும் இருக்கலாம்.