ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » 18 வயதிற்கு பிறகும் உயரமாக வளர முடியுமா..? உயரத்தை அதிகரிக்க உதவும் வழிகள்...

18 வயதிற்கு பிறகும் உயரமாக வளர முடியுமா..? உயரத்தை அதிகரிக்க உதவும் வழிகள்...

இளம் வயதில் பெறுவர் பின்பற்றும் மோசமான உடல் தோரணையானது உடல் தளர்ச்சியை உண்டாக்கி உண்மையான உயரத்தை குறைக்கும்.