Home » photogallery » lifestyle » HEALTH POSSIBLE HEALTH REASONS YOUR URINE IS SMELLY ESR

சிறுநீர் கழித்த பின் அதிக துர்நாற்றம் வீசுகிறதா..? இந்த பாதிப்புகளை சரி செய்யாவிட்டால் பிரச்சனை தீராது..!

Urinary Tract Infections என்று சொல்லக் கூடிய சிறுநீரகப் பாதை தொற்று பிரச்சனை இருந்தாலும் சிறுநீர் துர்நாற்றம் வீசலாம். அதாவது தொற்று பாக்டீரியாக்களின் கலப்படமே இந்த துர்நாற்றத்திற்குக் காரணம்.