ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » அந்தரங்க பகுதியை சுத்தம் செய்யும்போது இதை பயன்படுத்தி கழுவலாமா..? மருத்துவர் சொல்லும் விளக்கம்..!

அந்தரங்க பகுதியை சுத்தம் செய்யும்போது இதை பயன்படுத்தி கழுவலாமா..? மருத்துவர் சொல்லும் விளக்கம்..!

உடல் சுத்தம் என்பது குளித்து , சுத்தமான உடையை அணிவதோடு மட்டும் முடிந்துவிடுவதில்லை. நம் அந்தரங்க உறுப்புகளையும் சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.