ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » குழந்தை பெற்ற பெண்களிடம் இந்த கேள்விகளை மட்டும் கேட்கக்காதீங்க..!

குழந்தை பெற்ற பெண்களிடம் இந்த கேள்விகளை மட்டும் கேட்கக்காதீங்க..!

கர்ப்ப காலத்தில் படங்களுக்கு 5 கிலோ முதல் 20 கிலோ வரை எடை அதிகரிக்கிறது. குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த எடை ஐஸ்கட்டி போல உருகிடாது. அது மட்டுமல்லாமல் கர்ப்பமாவதற்கு முன்பு இருந்த உடல் அமைப்பு பெறுவது மிக மிக கடினம்.