ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » Monkey Pox | குரங்கு அம்மை பற்றிய புதிய ஆய்வில் வெளியான திடுக்கிடும் தகவல்கள்.!

Monkey Pox | குரங்கு அம்மை பற்றிய புதிய ஆய்வில் வெளியான திடுக்கிடும் தகவல்கள்.!

இந்தியாவில் குரங்கு அம்மையின் பாதிப்பு இப்போது 19 ஆக உள்ளது