Home » photogallery » lifestyle » HEALTH KNOW THE MYTHS AND TRUTHS ABOUT BLACK FUNGUS WHITE FUNGUS YELLOW FUNGUS ESR

கருப்பு பூஞ்சை, வெள்ளை பூஞ்சை, மஞ்சள் பூஞ்சை பற்றி பரவும் இந்த வதந்திகளை நம்பாதீர்கள் : உண்மை இதுதான்..!

இது மக்களிடையே அதிமாக பரவுவது முதல்முறை என்பதால் இந்த தொற்றுநோய் பற்றிய ஏராளமான தவறான கருத்துக்களும் பரவி வருகின்றன. நோயைக் காட்டிலும் இந்த வதந்திகள்தான் மக்களிடையே பயத்தை அதிகரிக்கிறது.