ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » உலக தாய்ப்பால் வாரம் : பிரசவத்திற்குப் பிறகு உங்கள் மார்பக வடிவத்தை திரும்பப் பெற உதவும் 5 வழிகள்...

உலக தாய்ப்பால் வாரம் : பிரசவத்திற்குப் பிறகு உங்கள் மார்பக வடிவத்தை திரும்பப் பெற உதவும் 5 வழிகள்...

கர்ப்ப காலத்தில் மார்பகங்கள் அளவு வளரும், ஏனெனில் பால் உற்பத்தி செய்யும் சுரப்பிகள் மற்றும் மார்பக திசுக்கள் பெரிதாவதன் மூலம் ஒரு பெண்ணின் உடலை குழந்தையின் சேவைக்காக தயார் ஆகிறது.