ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்களிடம் இந்த ஆறு விஷயங்களைப் பற்றி பேசாதீங்க

மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்களிடம் இந்த ஆறு விஷயங்களைப் பற்றி பேசாதீங்க

மனநல பிரச்சனைகளில் இருப்பவர்கள் அல்லது சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களிடம் இந்த ஆறு விஷயங்களைப் பற்றி எப்பொழுதும் பேசக்கூடாது.