ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » சாப்பிடும் போது இடையில் தண்ணீர் குடிக்கலாமா? கூடாதா ?

சாப்பிடும் போது இடையில் தண்ணீர் குடிக்கலாமா? கூடாதா ?

சாப்பாட்டுக்கு முன் கண்டிப்பாக தண்ணீர் அருந்த வேண்டும் என்று மருத்துவ ரீதியாக எந்தக் கட்டாயமும் கிடையாது.