ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க கட்டாயம் சாப்பிட வேண்டிய 6 வகை உணவுகள்!

கல்லீரல் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க கட்டாயம் சாப்பிட வேண்டிய 6 வகை உணவுகள்!

கல்லீரலில் ஏதேனும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டால் அது உடலின் பல முக்கிய செயல்பாடுகளை பாதிக்கிறது. 75%-க்கும் மேற்பட்ட கல்லீரல் திசுக்கள் சேதமடைய நேரிடும் போது போது கல்லீரல் கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறது.