ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » சிறுநீர் பாதையில் தொற்று..எரிச்சலோடு சிறுநீர் வெளியேறும்போது சாப்பிட வேண்டிய... சாப்பிடக் கூடாத உணவுகள்..!

சிறுநீர் பாதையில் தொற்று..எரிச்சலோடு சிறுநீர் வெளியேறும்போது சாப்பிட வேண்டிய... சாப்பிடக் கூடாத உணவுகள்..!

இதை நீர்க்கடுப்பு என்றும் கூறுவார்கள். சில நேரங்களில் திடீரென அறிகுறியே இல்லாமல் அவசரமாக முட்டிக்கொண்டு வந்துவிடும்.