ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » ‘இனியும் தயங்காதீங்க’ | பிராவின் வரலாறு தெரியுமா? நீங்கள் அணியும் பிரா இறுக்கமாக இருப்பதற்கான 5 அறிகுறிகள்!

‘இனியும் தயங்காதீங்க’ | பிராவின் வரலாறு தெரியுமா? நீங்கள் அணியும் பிரா இறுக்கமாக இருப்பதற்கான 5 அறிகுறிகள்!

சரியான பிரா அளவை அணியாத போது பணி நேரங்களில் உங்களுக்கு கவன சிதறல்களை ஏற்படுத்தும்.