ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » சிறுநீரக கற்கள் பிரச்சனையால் அவதிப்படுகிறீர்களா? வலி குறைத்து நிவாரணம் அளிக்கும் இயற்கை வழிகள் இதோ..

சிறுநீரக கற்கள் பிரச்சனையால் அவதிப்படுகிறீர்களா? வலி குறைத்து நிவாரணம் அளிக்கும் இயற்கை வழிகள் இதோ..

உடலில் தேங்கும் கழிவுப்பொருட்களால் சிறுநீரக பாதிப்பு அல்லது சிறுநீரக கற்கள் உருவாகின்றன. இடுப்பு பகுதியில் மிகவும் கடிமான வலி உண்டாகும்