ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » இதய பாதிப்பை உணர்த்தும் இந்த அறிகுறிகளை உணர்ந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகுங்கள்..!

இதய பாதிப்பை உணர்த்தும் இந்த அறிகுறிகளை உணர்ந்தால் உடனே மருத்துவரை அணுகுங்கள்..!

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார்18 மில்லியன் மக்கள் இதய நோயால் இறக்கின்றனர். இந்த இறப்புகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு 70 வயதிற்குட்பட்டவர்களில் முன்கூட்டியே நிகழ்வதாக WHO-வின் அறிக்கை கூறுகிறது.