ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » உங்கள் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை பாதிக்கும் மோசமான பழக்கங்கள்..!

உங்கள் வளர்ச்சிதை மாற்றத்தை பாதிக்கும் மோசமான பழக்கங்கள்..!

வளர்சிதை மாற்றம் என்பது உணவை ஆற்றலாக மாற்றும் ஒரு செயல்முறையாகும். உங்கள் வளர்சிதை மாற்ற விகிதம் மிகவும் மெதுவாக இருந்தால், அது எடை அதிகரிப்பதற்கும், எப்போதும் சோர்வாக உணர்வதற்கும் வழிவகுக்கும்.