ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » High Blood Pressure | உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க இந்த சுவாச பயிற்சிகள் போதும்!

High Blood Pressure | உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க இந்த சுவாச பயிற்சிகள் போதும்!

இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்கும் இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் சில குறிப்பிட்ட சுவாச பயிற்சிகள் உள்ளன.