ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படுவதற்கு 1 மாதத்திற்கு முன் இந்த எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் தோன்றலாம் - பெண்களே அலெர்ட்!

ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படுவதற்கு 1 மாதத்திற்கு முன் இந்த எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் தோன்றலாம் - பெண்களே அலெர்ட்!

பெண்களுக்கு இதில் குறிப்பிட்டுள்ள அறிகுறிகள் தென்பட்டால் ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படுவது அபாயம் உள்ளது. 95% சதவீத பெண்கள் இது போன்ற அறிகுறிகளை உணர்ந்துள்ளனர் என்று ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது.