ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » நீரிழிவு நோயாளிகள் உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்காமல் தீபாவளி இனிப்புகள் சாப்பிட சில யோசனைகள்..

நீரிழிவு நோயாளிகள் உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்காமல் தீபாவளி இனிப்புகள் சாப்பிட சில யோசனைகள்..

இந்த ஆண்டு நவம்பர் 14 ஆம் தீபாவளி பண்டிகை நடைபெறுகிறது. அதே நாளில் உலக நீரிழிவு தினமும் வருகிறது.