ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » ஜிகா வைரஸ், டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியா இடையேயான வேறுபாடு என்ன?

ஜிகா வைரஸ், டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியா இடையேயான வேறுபாடு என்ன?

ஜிகா வைரஸ், டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளை காட்டிலும் சிக்கன்குனியாவால் பாதிக்கப்படும் நோயாளிகளுக்கு வீக்கம் மற்றும் வலி அதிகமாக இருக்கிறது.