ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » டிமென்ஷியா: இந்த தினசரி பழக்கங்கள் வயதான காலத்தில் டிமென்ஷியாவுக்கு வழிவகுக்கும்!

டிமென்ஷியா: இந்த தினசரி பழக்கங்கள் வயதான காலத்தில் டிமென்ஷியாவுக்கு வழிவகுக்கும்!

இந்த ஆய்வு டிமென்ஷியா சம்பந்தப்பட்ட வயதாகும் பொழுது ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் பற்றி அறிந்து கொள்வதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு ஆகும்