Home » photogallery » lifestyle » HEALTH COULD BLACK FUNGUS BE LINKED TO INDUSTRIAL OXYGEN ESR GHTA

கோவிட் -19 நோயாளிகளுக்கு கருப்பு பூஞ்சை அதிகரிக்க தரமற்ற ஆக்ஸிஜன்தான் காரணமா..? - ஆய்வு தரும் அதிர்ச்சி

காற்று மற்றும் சுற்றுப்புறத்தில் உள்ள பூஞ்சை கிருமிகள் சுவாசிப்பதன் மூலம் மூக்கு வழியே உடலுக்குள் சென்று தொற்றை ஏற்படுத்துகின.