Home » photogallery » lifestyle » HEALTH CONSUME THESE FOODS TO KEEP YOUR BRAIN YOUNG AND HEALTHY ESR GHTA

வயது ஏறினாலும் மூளையை எப்போதும் இளமையாக வைத்துக்கொள்ள இந்த உணவுகளை தினமும் சாப்பிடுங்கள்..!

மூளையை நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கவும், அதன் நினைவாற்றல் மற்றும் அதன் செறிவை மேம்படுத்தவும், அதை ஆரோக்கியமாகவும் இளமையாகவும் வைத்திருக்கவும் சில குறிப்பிட்ட உணவுகளை உட்கொள்ளும்படி நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.