ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » சில மாதங்களாகவே பீரியட்ஸ் தள்ளிப்போகிறதா..? நீங்கள் செய்யும் இந்த விஷயங்களை தவிருங்கள்..!

சில மாதங்களாகவே பீரியட்ஸ் தள்ளிப்போகிறதா..? நீங்கள் செய்யும் இந்த விஷயங்களை தவிருங்கள்..!

அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களும் காரணமாக இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. அப்படி என்னென்ன விஷயங்கள் உங்கள் மாதவிடாய் சுழற்சியில் மாற்றம் உண்டாக காரணமாக இருக்கின்றன என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.