Home » photogallery » lifestyle » HEALTH COMMON MISTAKES THAT CAN HURT YOUR BREAST HEALTH ESR

நீங்கள் செய்யும் இந்த தவறுகள்தான் மார்பக ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறது..!

ற்ற உறுப்புகளை போல் மார்பகங்களுக்கும் கூடுதல் கவனிப்பு அவசியம். நீங்கள் மார்பகம் தொடர்பான பாதிப்புகளிலிருந்து விடுபட வேண்டுமெனில் சில பாதுகாப்பு விஷயங்களை பின்பற்றுவது அவசியம். அப்படி நீங்கள் செய்யும் சில தவறுகளை சரி செய்தாலே உங்கள் மார்பகங்களை ஆபத்திலிருந்து பாதுகாக்கலாம்.