Home » photogallery » lifestyle » HEALTH CERVICAL CANCER 6 LIFESTYLE CHANGES TO PREVENT THE DISEASE ESR GHTA

இந்த 5 வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் கர்ப்பப்பைவாய் புற்றுநோயை தடுக்கலாம்!

பாலியல் நோய் பாதிப்பு ஏற்படாமல் தடுப்பது கர்ப்பவாய் புற்றுநோயைத் தடுக்கும். அது மட்டுமின்றி, இந்த HPV தொற்றையும் ஏற்படாமல் தடுக்க HPV தடுப்பூசியும் உள்ளது.