ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » வீட்டிலேயே செய்யப்படும் கொரோனா டெஸ்டில் ஒமைக்ரான் தொற்றையும் கண்டறிய முடியுமா..? ஆய்வின் பதில்...

வீட்டிலேயே செய்யப்படும் கொரோனா டெஸ்டில் ஒமைக்ரான் தொற்றையும் கண்டறிய முடியுமா..? ஆய்வின் பதில்...

நீங்கள் ஒமைக்ரான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் நபருடன் பழகியிருந்தால் உடனே தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளுதல் அவசியம். அதேபோல் நீங்களும் ஒரு பரிசோதனை செய்துகொள்வது நல்லது.