ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » நீரிழிவு நோய் இருந்தால் இந்த மூளை நோய்கள் ஏற்படும் அபாயங்கள் அதிகம்.! எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்

நீரிழிவு நோய் இருந்தால் இந்த மூளை நோய்கள் ஏற்படும் அபாயங்கள் அதிகம்.! எச்சரிக்கும் நிபுணர்கள்

மூளை திசுக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கும் தீவிர நிலையான பிரைன் ஸ்ட்ரோக் சில நேரங்களில் இயலாமை (disability) அல்லது மரணத்தை கூட ஏற்படுத்துகிறது.