Home » photogallery » lifestyle » HEALTH BOOSTING IMMUNITY FOODS YOU MUST EAT ON AN EMPTY STOMACH BOOST IMMUNITY ESR GTHA

நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்க வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள்!

எதாவது சாப்பிட்ட பிறகு எடுத்துக்கொண்டால் நமது உடலின் செரிமான உறுப்பு அதனை செரிமானம் செய்யும் கவனத்தில் இருக்கும். ஆனால் உணவுகளை வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கொள்ளும் போது உங்களது செரிமான உறுப்புகள் முழுமையாக செயல்படும். அதன் பலன் முழுமையாக கிடைக்கும்.