ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » உங்களுக்கு இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் இரத்தம் உறைதல் பிரச்சனை இருக்கலாம்... உடனே மருத்துவரை அணுகுங்கள்..!

உங்களுக்கு இந்த அறிகுறிகள் இருந்தால் இரத்தம் உறைதல் பிரச்சனை இருக்கலாம்... உடனே மருத்துவரை அணுகுங்கள்..!

இரத்தம் உறைதல் ( Blood clot ): இரத்தம் உறைதல் என்பது அதிகப்படியான இரத்தப்போக்கு அல்லது காயம் ஏற்பட்டால் இரத்த இழப்பை தடுக்கிறது. அதாவது ஒருவருக்கு காயம் ஏற்பட்டால், அந்த பகுதியில் இரத்தக் கட்டிகள் உருவாகி இரத்தப்போக்கை நிறுத்தும்.