ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » தண்ணீரை மீண்டும் மீண்டும் கொதிக்க வைப்பது ஆபத்தா..? மருத்துவர் சொல்லும் 5 காரணங்கள்..!

தண்ணீரை மீண்டும் மீண்டும் கொதிக்க வைப்பது ஆபத்தா..? மருத்துவர் சொல்லும் 5 காரணங்கள்..!

நீங்கள் ஏற்கெனவே நன்கு கொதிக்க வைத்த தண்ணீரை ஆறிய பின் மீண்டும் கொதிக்க வைப்பதால் அதிகமாக செறிவூட்டப்படுகிறது. இதனால் அந்த தண்ணீரில் உள்ள இரச்சாயனங்கள் மற்றும் உப்பு வகைகளின் அளவு அதிகரித்து நச்சாக மாறுகிறது.