ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » எடை குறைகிறது என சந்தோஷப்படுறீங்களா..? எச்சரிக்கை... உடல்நல பாதிப்பாகவும் இருக்கலாம்..!

எடை குறைகிறது என சந்தோஷப்படுறீங்களா..? எச்சரிக்கை... உடல்நல பாதிப்பாகவும் இருக்கலாம்..!

ஞாபக மறதி என்று கூறப்படும் டிமென்ஷியாவுகும் எடை குறைவதற்கும் நேரடியாக தொடர்பு இருக்கிறது.