Home » photogallery » lifestyle » HEALTH 6 FOODS THAT HELP WITH BODY RECOVERY AFTER A HEAVY WORKOUT POST WORKOUT NUTRITION ESR GHTA

கடுமையான உடற்பயிற்சிக்கு பிறகு உண்டாகும் தசைகளின் வலியைக் குறைக்க இந்த உணவுகளை சாப்பிடுங்கள்...

கடுமையான வொர்க்அவுட்டிற்குப் பிறகு உங்கள் உடலை முழுமையானதாக உணர வைக்க ப்ரோடீன் பார்கள் மற்றும் ஷேக்ஸ் மட்டும் போதாது. எனவே, உடற்பயிற்சிக்கு பிறகு ஒரு சில உணவுகளை மட்டுமே சாப்பிடவேண்டும் என்று உங்களை கட்டுப்படுத்திக்கொள்ளாதீர்கள்.