ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » உடலுறவில் ஈடுபடாமலே இந்த 6 வழிகளில் பாலியல் தொற்று (STD) பரவலாம்..!

உடலுறவில் ஈடுபடாமலே இந்த 6 வழிகளில் பாலியல் தொற்று (STD) பரவலாம்..!

பாலியல் தொற்று பரிசோதனை செய்துகொள்வதன் மூலம் உங்களுக்கு தொற்று இல்லை என்பதை உறுதி செய்துகொள்ளலாம். ஏனெனில் சில சமயங்கள் அறிகுறியே இல்லாமல் தீவிரமடைந்தபின் தெரிய வரும்.