ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » சமூகத்தின் மீதான வெறுப்புணர்வை கடந்து வர 5 விதமான யோசனைகள்

சமூகத்தின் மீதான வெறுப்புணர்வை கடந்து வர 5 விதமான யோசனைகள்

நான் கொஞ்சம் சுமாரான நபர்! மக்களுக்கு என்னை பிடிக்காது! எனக்கு எப்படி பேச வேண்டும் என்றுகூட தெரியாது! இப்படியான எண்ணங்களை விட்டுவிடுங்கள். உங்களைப் பற்றி நீங்களே எதிர்மறையான சிந்தனைகளை கட்டமைத்து வைத்திருந்தால், மற்றவர் முன்னிலையில் எப்படி நெஞ்சம் நிமிர்த்தி உங்களால் நிற்க முடியும்? நம்பிக்கை கொண்டால் மட்டுமே உங்கள் தயக்கத்தை ஒழிக்க முடியும்.