ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » இனி வரும் பண்டிகை நாட்கள், விசேஷ வீடுகளில் எப்படி கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது..? கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

இனி வரும் பண்டிகை நாட்கள், விசேஷ வீடுகளில் எப்படி கொரோனா தொற்றிலிருந்து பாதுகாப்பாக இருப்பது..? கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

அடுத்தடுத்து பண்டிகைகள் வந்துகொண்டிருக்கும் இதுபோன்ற சமயங்களில் மக்கள் கூடலாம். உறவினர்களை சந்திக்கலாம். இதுபோன்ற சமயங்களில் நாம் கொரோனா நெருக்கடியில் இருக்கிறோம் என்பது சற்றும் மறந்துவிடக் கூடாது.