ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » நீரிழிவு நோயாளிகள் இன்சுலின் அளவை நிர்வகிக்க தினமும் சாப்பிட வேண்டிய காய்கறிகள்

நீரிழிவு நோயாளிகள் இன்சுலின் அளவை நிர்வகிக்க தினமும் சாப்பிட வேண்டிய காய்கறிகள்

கிளைசெமிக் இன்டெக்ஸ் ஸ்கோர் கொண்ட உணவுகள் குறைந்த கிளைசெமிக் குறியீட்டு உணவு