ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » கடைவாய் பல்லை நீக்கிய பின் வரும் 5 பிரச்சனைகள்.. சமாளிக்கும் வழிகள் என்ன..?

கடைவாய் பல்லை நீக்கிய பின் வரும் 5 பிரச்சனைகள்.. சமாளிக்கும் வழிகள் என்ன..?

பல காரணங்களுக்காக கடைவாய் பல்லை அகற்றிவிடுவார்கள். அப்படி அகற்றிய பின் அது பல தொந்தரவுகளை தரும். அது நீண்ட காலம் இருக்காது என்றாலும் அதன் உபாதைகளை தாங்க முடியாது.