ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » தொப்பையை குறைக்க நினைக்கும் பலர் செய்யும் தவறுகள் என்ன தெரியுமா..?

தொப்பையை குறைக்க நினைக்கும் பலர் செய்யும் தவறுகள் என்ன தெரியுமா..?

பொதுவாக பெண்களுக்கு கொழுப்பு என்பது இடுப்பு பகுதியில் சேர்கிறது. அதுவே ஆண்களுக்கு வயிற்றுப் பகுதியில் சேருகிறது.