Home » photogallery » lifestyle » HEALTH 5 COMMON MISTAKES PEOPLE MAKE WHEN TRYING TO LOSE BELLY FAT ESR GHTA

தொப்பையை குறைக்க நினைக்கும் பலர் செய்யும் தவறுகள் என்ன தெரியுமா..?

பொதுவாக பெண்களுக்கு கொழுப்பு என்பது இடுப்பு பகுதியில் சேர்கிறது. அதுவே ஆண்களுக்கு வயிற்றுப் பகுதியில் சேருகிறது.