முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » லைஃப்ஸ்டைல் » உடலில் இருக்கும் மச்சம் புற்றுநோயாக மாறுமா..? பாதிக்கப்பட்ட பெண் கூறிய அறிகுறிகள்..!

உடலில் இருக்கும் மச்சம் புற்றுநோயாக மாறுமா..? பாதிக்கப்பட்ட பெண் கூறிய அறிகுறிகள்..!

பிறப்பு அடையாளங்கள் எனப்படும் பர்த்மார்க் உடலில் எங்கும் தோன்றலாம் மற்றும் பல அளவுகள், அமைப்பு மற்றும் வண்ணங்களில் இருக்கலாம். ஆனால் அது பிற்காலத்தில் தோல் புற்றுநோய்க்கு வழிவகுக்கும் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா..?

  • 11

    உடலில் இருக்கும் மச்சம் புற்றுநோயாக மாறுமா..? பாதிக்கப்பட்ட பெண் கூறிய அறிகுறிகள்..!

    MORE
    GALLERIES