ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » உங்கள் பெற்றோரிடம் இந்த அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனே மருத்துவரை சந்திக்க அழைத்து செல்லுங்கள்..!

உங்கள் பெற்றோரிடம் இந்த அறிகுறிகள் தென்பட்டால் உடனே மருத்துவரை சந்திக்க அழைத்து செல்லுங்கள்..!

சில அறிகுறிகளை தொடக்க நிலையிலேயே கவனிக்க தவறினால், மரணம் ஏற்படவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.உங்கள் பெற்றோருக்கு இதயம் தொடர்பான பிரச்சினை இருக்கிறதா என்பதை அறிய நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியபொதுவான அறிகுறிகள் இங்கே....