ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » பேலியோ டயட் கற்கால மனிதன் பின்பற்றிய உணவு முறையா..? வரலாறு தெரிந்துகொள்ளுங்கள்..!

பேலியோ டயட் கற்கால மனிதன் பின்பற்றிய உணவு முறையா..? வரலாறு தெரிந்துகொள்ளுங்கள்..!

வேட்டையாடுவதற்கு நாள் முழுவதும் ஓடிய கற்கால மனிதனை, நாற்காலியில் ஒரே இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு வேலைபார்க்கும் இன்றைய சமூகத்தோடு ஒப்பிடுவது தவறு.