ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » சமைத்த உணவில் உப்பு அதிகமாகி விட்டால் சரி செய்வது எப்படி..? 6 ஈசி டிப்ஸ் இதோ...

சமைத்த உணவில் உப்பு அதிகமாகி விட்டால் சரி செய்வது எப்படி..? 6 ஈசி டிப்ஸ் இதோ...

உணவில் உள்ள அதிகப்படியான உப்பின் சுவையை குறைக்க, சிறிது கிரீமை உணவுடன் சேர்க்கலாம். இதனால் அதிகப்படியான உப்பின் சுவையானது நாம் சேர்த்த கிரீமின் சுவையினால் சமன் செய்யப்படும். மேலும் உப்பின் சுவை குறைந்து உணவின் சுவை சற்று அதிகரித்துள்ளதையும் உணர முடியும்.