ஹோம் » போடோகல்லெரி » லைஃப்ஸ்டைல் » இந்த பிரச்சனை இருக்கவங்க தக்காளி விதையை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள கூடாதாம்..! மீறினால் ஆபத்து..!

இந்த பிரச்சனை இருக்கவங்க தக்காளி விதையை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள கூடாதாம்..! மீறினால் ஆபத்து..!

பிரச்சனை பொதுவாக தக்காளி செடியிலேயே உருவாகிறது . இந்த செடியின் இலைகள் மற்றும் தண்டுகளில் சோலனைன் என்ற அல்கலாய்டு வகை உள்ளது. தக்காளியில் உள்ள ஆல்கலாய்டு தாவரத்தை உருவாக்க உதவுகிறது.